Възстановяване на отнети контролни точки чрез допълнително обучение:

Водачите на МПС имат право да възстановяват веднъж годишно не повече от 13 точки (1/3 от лимита). За целта се преминава опреснителен курс. Получения в края на курса документ се представя в Дирекция "Пътна полиция", по място на отчет, следствие на което, на водача се възстановяват 13 точки. Допълнителното обучение включва: прожектиране на филм, опресняване на знанията и разглеждане на въпроси, касаещи възстановяването на контролните точки. Не се полага изпит.

Възстановяване на контролните точки по служебен ред за пълна дисциплинираност:

Възстановяването на първоначалния лимит от контролни точки по служебен ред се прилага след като са изминали две години от последното нарушение, за което на водача са били отнети контролни точки. Той трябва да отиде в КАТ по място на отчет и да попълни заявление за пълно възстановяване, като преди това заплати всички глоби.