категория В

 Автомобили, чиято допустима максимална маса не надвишава 3500 кг и броят на местата им за сядане, без мястото на водача, не превишава 8

Изисквания Необходими документи за записване Обучение Изпит
Кандидатът да има навършени 17 години и 9 месеца, основно образование Копие на свидетелство за завършено минимум основно образование. Паспортна снимка – 1 бр.

Теория и

Практика

Теория - листовки. Практика – управление на автомобил по пътища в населено място.