ADR

Водачи превозващи опасни товари по шосе

Обучението включва следните модули:

Вид на курса
1. Основен курс
2. Превоз на опасни товари в цистерни
3. Клас 1 (превоз на взривоопасни вещества)
4.  Клас 7 (превоз на радиоактивни вещества)

Изпитите се провеждат от ИА "Автомобилна администрация" чрез регионалните Дирекции в страната.