категория ве

 Състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория В и ремарке, когато допустимата максимална маса на ремаркето надвишава 750 кг

Изисквания Необходими документи за записване Обучение Изпит

Кандидатът да притежава кат. В

копие на свидетелство за завършено минимум основно образование.
Паспортна снимка – 1 бр.
Копие на шофьорска книжка и контролен талон.

Теория и практика

Практика –управление на автомобил с ремарке на учебна площадка и по пътища в населено място.