категория се

Състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория С и ремарке с допустима максимална маса над 750 кг

Изисквания Необходими документи за записване Обучение Изпит
Кандидатът да притежава кат. С, стаж 1 год., да има навършени 21г копие на свидетелство за завършено минимум основно образование.
Паспортна снимка – 1 бр.
Копие на шофьорска книжка и контролен талон.
теория и практика.

Теория - листовки.

Практика–управление на товарен автомобил с ремарке на учебна площадка и по пътища

в населено място.