категория с

Автомобили, различни от тези от категория D, чиято допустима максимална маса надвишава 3500 кг; към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг

Изисквания Необходими документи за записване Обучение Изпит

Кандидатът да има навършени 18 год., да притежава кат. В

копие на свидетелство за завършено минимум основно образование.
Паспортна снимка – 1 бр.
Копие на шофьорска книжка и контролен талон.
Удостоверение за психологическа годност

Теория и

практика

Теория - листовки.
Практика –управление на товарен автомобил по пътища в населено място.